Selasa, 10 Mei 2011

Alkena

 

Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap -C=C-. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap disebut alkadiena, yang mempunyai tiga ikatan rangkap disebut alkatriena, dan seterusnya. Tiga suku terendah alkena antara lain etena, propena, butena. Rumus umum alkena : CnH2n. Seperti halnya penamaan alkena, pemberian nama IUPAC alkena juga perlu memperhatikan pemilihan rantai induk, penomoran, dan cara penulisan nama.

  1. Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai (yang jumlah atom karbonnya sama) dengan mengganti akhiran ana menjadi ena.
  2. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap.
  3. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil.
  4. Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap yang paling pinggir (nomor terkecil).
  5. Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana yaitu:
  • ditulis di depan (mendahului nama rantai induk)
  • cabang-cabang sejenis digabung dan diberi awalan di, tri, dan seterusnya.
  • cabang-cabang yang berbeda ditulis dalam urutan sesuai urutan abjad

Tidak ada komentar:

Posting Komentar